مقاله مردم شناسی و فرهنگ عامه

مقاله مردم شناسی و فرهنگ عامه
رشته تحصیلی : جامعه شناسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 23

حجم فایل (به کیلوبایت) : 15

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

مردم شناسی و فرهنگ عامه

... نگارنده در این مقاله ضمن مرور کوتاه تاریخی درباره فرهنگ مردم، سعی کرده ام یکی از ابعاد این دانش یعنی قلمرو موضوعی آن و ویژگی هایش را تحلیل نمایم. در بخش پایانی مقاله یک مرور کوتاه به مطالعات فرهنگ مردم در ایران ارائه کرده ام. هدف از این مرور بیان دقیق تاریخ این مطالعات در ایران نیست بلکه اشاره ای است به این واقعیت که مطالعات فرهنگ مردم در ایران چگونه شکل گرفت و چه تحولی و توسعه ای داشته است. واضح است که شناخت و تحلیل دقیق موضوع چیستی و چگونگی فرهنگ مردم بررسی های بشسیار گسترده تری می طلبد و در اینجا هدف نگارنده بیشتر ارائه یک ساختار مفهومی و طبقه بندی از موضوع است و نه بیشتر. ظهور مطالعات فرهنگ مردم  واژه folklor  مرکب از دو بخش folk  به معنی توده و مردم و lore  به معنی دانش است. ...
...
اجزاء زبان عامیانه عبارتند از
:1) اصطلاحات و عبارات محبت آمیزی که بوسیله پدران و مادران و فرزندانشان به کار برده می شوند.2) اصطلاحاتی که افراد به عنوان چاشنی کلام به کار می برند و گاه ممکن است قراردادی باشند و یا به اشیایی خاص اطلاق شوند.3) زبان تابو :گاه مردم از به کار بردن نام موجوداتی یا اشیایی که به نظام عقیدتی آنها مربوط می شود خودداری می کنند. و لذا زبان تابوشامل اصطلاحاتی است که مردم برای نامیدن اشیاء بدون کاربرد اسم حقیقی آنها مورد استفاده قرار می دهند
...