پرسشنامه مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین پرسشنامه مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 13 KB

تعداد صفحات : 5

بازدیدها : 180

برچسبها : مقیاس باورهای ارتباطی

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین

دانلود پرسشنامه باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین 1982 - مقیاس سنجش میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی

مقیاس باورهای ارتباطی توسط آدیلسون و اپشتاین در سال 1982 جهت ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی از ابعاد مختلف (باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور در مورد تفاوتهای جنسیتی) تهیه شده است.

اشاره ای به سوالات مقیاس باورهای ارتباطی

وقتی همسرم دیدگاه متفاوتی با دیدگاه مرا ارائه می کند خشنود می شوم.
افرادی که رابطه نزدیک وصمیمی با هم دارند می توانند نیازهای همدیگر را احساس کنند درست مثل اینکه قادرند ذهن یکدیگر را بخوانند.
صرف اینکه همسرم به نحوی رفتار کرده است که باعث آشفتگی من شده، به این معنا نیست که درآینده هم چنین خواهد کرد.

...

این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی از ابعاد مختلف (باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور درمورد تفاوتهای جنسیتی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

کاملا غلط 0 امتیاز-غلط 1 امتیاز-شاید غلط 2 امتیاز-شاید درست 3 امتیاز-درست 4 امتیاز-کاملا درست 5 امتیاز

آیدلسون واپشتاین دریافتند که نمره های این پرسشنامه با باورهای عمومی که توسط تست باورهای غیر منطقی جونز اندازه گیری شده بود همبستگی مثبت داشت. همچنین درتحقیق ایمل کامپ وهمکارانش شواهد کافی برای روایی محتوایی وسازه وجود داشت وارتباط مثبت بین باورهای ارتباطی و ناسازگاری زناشویی به همراه ارتباط منفی معنی دار بین بیشتر خرده مقیاسها ارتباط نزدیکوجود داشت.

آیدلسون واپشتاین در تحقیق خود نشان دادند که پایایی این آزمون با آلفای کرنباخ برای خرده مقیاسها از دامنه ۰/۷۲ تا ۰/۸۱ است...

ویژگی پرسشنامه باورهای ارتباطی

تعداد گویه ها : 40
تعداد مولفه :(باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور درمورد تفاوتهای جنسیتی)
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری :دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 5 صفحه

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید