پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974 پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 20 KB

تعداد صفحات : 3

بازدیدها : 185

برچسبها : دانلود پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود 1974

دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب وجودی لارنس گود سال 1974

معرفی پرسشنامه دانلودی آزمون اضطراب وجودی لارنس گود (1974)

مقیاس اضطراب وجودی گود: این مقیاس را لورنس و کاترینا گود در سال 1974 در 32 ماده ساخته اند. این آزمون در پژوهش کنونی به روش آلفای کرونباخ اعتباریابی گردید، که ضریب آلفای خوبی برابر با 888/0 =α به دست آمد. هم سانی درونی این پرسشنامه به روش دونیمه سازی نیز به دست آمد که عبارت است از:

پایایی مقیاس اضطراب وجودی به روش دونیمه سازی

آلفای کرونباخ بخش اول 721/0

بخش دوم 862/0

هم بستگی بین دو فرم 780/0

ضریب اسپرمن براون 876/0

ضریب دو نیمه سازی گاتمن 868/0

هالت در سال 1994 به منظور مطالعه روایی مقیاس اضطراب وجودی اقدام به پژوهشی با نمونه آماری 447 نفر کرد. یافته های این پژوهش نشان داد که این پرسش نامه با آزمون های هدفمندی در زندگی پیگردی اهداف معرفتی و افسردگی، روایی همگرا و واگرای مطلوبی دارد. همبستگی کل 66/0 بود که نشان از قدرت روایی بالای این آزمون دارد.

نمونه ای از پرسشهای آزمون اضطراب وجودی

این پرسشنامه دارای 32 سوال بوده که با گزینه های صحیح یا غلط پاسخ داده می شود

اغلب این احساس را دارم که زندگیم خیلی معنا ندارد یا اصلا بی معناست.

به طور کلی، احساس می کنم که هر اندازه هم تلاش بکنم به جایی نخواهم رسید.

تا اندازه ای زیادی، خودم را در زندگی تنها احساس می کنم.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید