نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت
رشته تحصیلی : نمونه سوالات

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 1

حجم فایل (به کیلوبایت) : 15

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 1000 تومان

خرید و دانلود

نمونه دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

ریاست محترم مجتمع قضایی  " نام شهرستان محل اقامت متوفی "

باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:

 شادروان       (مادر/ پدر اینجانب ) درتاریخ (روز/ماه/سال )دراقامتگاه دائمی خود در      مرحوم گردیده اند. نامبرده پیرو مذهب      /شیعه جعفری اثنی عشری بوده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 1)-خانم/آقا       (همسر دائمی) 2)- اینجانب وآقایان      (فرزندان ذكـور)،  3)- خانم ها      (فرزندان اناث)وهمگی پیرو مذهب      / شیعة اثنی عشری باشند.استدعای صدورگواهی انحصاروراثت را دارد. دارائی آن شادروان بیشتر از سه میلیون تومان می باشد .